Гурткова робота в Новобузькій гімназії.

Системний підхід до навчання та виховання учнів гімназії реалізується через зв'язок навчального процесу з позаурочною діяльністю. Інтереси, запити та потреби учнів враховуються при організації позакласної та позашкільної роботи.

Позакласна діяльність охоплює освітньо - виховну роботу і спрямована на забезпечення потреб особистості у творчій самостійній діяльності за інтересами, стимулювання її творчого самовдосконалення та задоволення потреб дітей і молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх здібностей.

Характерною особливістю позакласної роботи гімназії є те, що вона здійснюється на принципі добровільності. Позакласна робота є багатогранною, різнобічною за своєю тематикою, учні можуть вибирати добровільно той вид позакласної роботи, який найбільш повно задовольняє їх потреби. Позакласний час займає значне місце в житті учня. Тому необхідно допомогти правильно організувати його, щоб він був розумно використаний для відпочинку, заняття улюбленою справою.

Гурткова робота розвиває естетичні та художні смаки учнів, поглиблює їх знання, розвиває їх творчі здібності, виховує почуття краси. Добре спланована гурткова робота не перевантажує учнів. Навпаки, вона значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу на уроках, допомагає учням працювати за покликанням. У процесі гурткової роботи педагог має змогу глибше пізнати особистість кожного вихованця, допомогти йому самовизначитись. Гурткова робота нерозривно зв'язана з навчально-виховним процесом, що здійснюється на уроках і ґрунтується на знаннях і навичках, набутих учнями на заняттях. Характерною особистістю гурткової роботи є те, що вона не регламентується обов'язковими програмами, а це надає їй гнучкості і дозволяє краще враховувати прагнення кожної дитини. Цінність гурткової роботи полягає в тому, що вона, в деякій мірі, вирішує проблему організації вільного часу гімназистів, задовольняє їх різноманітні інтереси, активізує пізнавальну діяльність, тощо.

Головною метою позакласної гурткової роботи є: створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка до майбутнього життя в умовах переходу до ринкової економіки, задоволення їх освітніх потреб.

Щоб гурткова робота мала суспільно-корисне спрямування, щоб учням було цікаво, заздалегідь враховуються їх потреби, можливості тощо. З цією метою серед учнів гімназії проводиться анкетування.

Плануючи роботу гуртка на рік, керівник гуртка враховує умови і можливості, в деякій мірі, національні традиції в розробці і оформленні виробів, від наявного матеріалу.

У сучасних умовах зростають вимоги виховання творчої особистості, здатної знайти своє місце на складних перехрестях життя, самовизначитися та реалізувати себе. І це можна робити в позаурочний час на гурткових заняттях. Тобто, гурткову роботу учнів можна назвати чинником всебічного розвитку особистості гімназиста.

Одним з основних завдань педагогічного колективу гімназії є створення відповідних умов для творчого удосконалення особистості учня методами:

  • залучення учнівської молоді дозначущих для них видів дяльності
  • стимулювання розвитку їх інтересів і талантів в інтелектуальній, емоційній, духовній сфері
  • створення середовища для розвитку творчих здібностей, креативного мислення

Таким трампліном для розвитку творчого потенціалу учнів є гурткова робота.

Розклад гурткової роботи на ІІ семестр 2021 – 2022 н.р.

№ п / п Назва гуртка Керівник гуртка Місце та час проведення
1. «Хореографічний» Погорілецька Наталя Сергіївна Понеділок - 15.00 – 15.45 Середа - 15.00 - 15.45 П'ятниця - 15.00 – 15.45
2. «Волейбол» Берест Світлана Віталіївна Понеділок - 15. 25 – 16. 10 Середа - 14.30 – 15.15
3. « Театральний» Гриценко Тетяна Володимирівна Понеділок - 14.30 – 15.15 Четвер - 14.30 – 15.15
4. «Дитяче телебачення» Тітенко Інна Миколаївна Четвер; П'ятниця 15.25 – 16.10
5. «Вокальний» Стецька Юлія Олегівна Понеділок – 16.30 – 17.15 Середа - 17.15 – 18.00
6. « Юний правознавець» Лобко Яна Олександрівна
Снігур Любов Григорівна
П'ятниця 15.20 — 16.00 ( двічі на місяць)

Розклад гурткової роботи на І семестр 2021-2022 н.р.

№ п / п Назва гуртка Керівник гуртка Місце та час проведення
1. «Хореографічний» Погорілецька Наталя Сергіївна Понеділок -
15.00 – 15.45
Середа -
17.30 - 18.15
П'ятниця -
17.30 – 18.15
2. «Волейбол» Берест Світлана Віталіївна Середа -
15. 25 – 16. 10 Четвер -
15.25 – 16.10
3. «Театральний» Гриценко Тетяна Володимирівна Понеділок -
14.30 – 15.15 Четвер -
15.25 – 16.00
4. «Дитяче телебачення» Тітенко Інна Миколаївна П'ятниця
14.30 – 15.15
15.25 – 16.10
5. «Вокальний» Стецька Юлія Олегівна Понеділок –
16.30 – 17.15 Середа -
17.15 – 18.00
6. «Юний правознавець» Мельничук Тетяна Андріївна П'ятниця
14.30 — 15.10
(двічі на місяць)

Розклад гурткової роботи на ІІ семестр 2020 – 2021 н.р.

№ п / п Назва гуртка Керівник гуртка Місце та час проведення
1. «Хореографічний» Погорілецька Наталя Сергіївна Понеділок - 15.00 – 15.45 Середа - 15.00 - 15.45 П'ятниця - 15.00 – 15.45
2. «Волейбол» Берест Світлана Віталіївна П'ятниця - 14. 30 – 15. 15 П'ятниця - 15.25 – 16.10
3. « Театральний» Гриценко Тетяна Володимирівна Вівторок - 14.30 – 15.15 Четвер - 14.30 – 15.15
4. «Дитяче телебачення» Тітенко Інна Миколаївна Четвер; П'ятниця 15.25 – 16.10
5. «Вокальний» Стецька Юлія Олегівна Понеділок – 16.30 – 17.15 Середа - 17.15 – 18.00
6. « Юний правознавець» Мельничук Тетяна Андріївна П'ятниця 15.20 — 16.00 ( двічі на місяць)

Розклад гурткової роботи на І семестр 2020-2021 н.р.

№ п/п Назва гуртка Керівник гуртка Місце та час проведення
1. "Хореографічний" Погорілецька Наталя Сергіївна Понеділок- 15.00-15.45
Середа- 15.00-15.45
П'ятниця- 15.00-15.45
2. "Волейбол" Берест Світлана Віталіївна Понеділок- 14.30-15.15
Вівторок 15.25-16.10
3. "Театральний" Гриценко Тетяна Володимирівна Вівторок- 14.30-15.15
Четвер- 14.30-15.15
4."Дитяче телебачення" Тітенко Інна Миколаївна Четвер- 15.25-16.10
П'ятниця- 15.25-16.10
5. "Вокальний" Стецька Юлія Олегівна Понеділок- 16.30-17.15
Середа- 17.15-18.00
6. "Юний правознавець" Мельничук Тетяна Андріївна П'ятниця- 15.20-16.00 (двічі на місяць)

Розклад гурткової роботи на ІІ семестр 2019 – 2020 н. р.

№ п / п Назва гуртка Керівник гуртка Місце та час проведення
1. «Хореографічний» Погорілецька Наталя Сергіївна Понеділок – 15.00 – 15.45 Вівторок - 15.00 - 15.45 П'ятниця - 14.30 – 15.15
2. «Волейбол» Берест Світлана Віталіївна Вівторок - 15. 15 – 16. 00 Середа - 15.15 – 16.00
3. « Театральний» Гриценко Тетяна Володимирівна Четвер; П'ятниця 15.15 – 16.00
4. «Дитяче телебачення» Тітенко Інна Миколаївна Четвер;П'ятниця 15.15 – 16.00
5. «Вокальний» Тітенко Інна Миколаївна Понеділок;Четвер 15.15 – 16.00
6. « Юний правознавець» Мельничук Тетяна Андріївна Понеділок 14.20 — 15.00 ( двічі на місяць)

Розклад гурткової роботи на І семестр 2019 – 2020 н. р.

№ п / п Назва гуртка Керівник гуртка Місце та час проведення
1. «Хореографічний» Погорілецька Наталя Сергіївна Понеділок – 15.00 – 15.45 Вівторок - 15.00 - 15.45 П'ятниця - 14.30 – 15.15
2. «Волейбол» Берест Світлана Віталіївна Вівторок - 15. 15 – 16. 00 Середа - 15.15 – 16.00
3. « Театральний» Гриценко Тетяна Володимирівна Четвер; П'ятниця 15.15 – 16.00
4. «Дитяче телебачення» Тітенко Інна Миколаївна Четвер;П'ятниця 15.15 – 16.00
5. «Вокальний» Тітенко Інна Миколаївна Понеділок;Четвер 15.15 – 16.00
6. « Юний правознавець» Мельничук Тетяна Андріївна Понеділок 14.20 — 15.00 ( двічі на місяць)

Розклад гурткової роботи на ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Назва гуртка Керівник гуртка Час проведення
1 «Хореографічний» Погорілецька Наталія Сергіївна Понеділок 14:30 – 15:15 Середа 16:15 – 17:00 П’ятниця 16:15 – 17:00
2 «Волейбол» Берест Світлана Віталіївна Понеділок 14:30 – 15:00 Вівторок 15:00 – 16:00
3 «театральний» Гриценко Тетяна Володимирівна Понеділок 14:30 – 15:10 Четвер 14:30 – 15:10
4 «Дитяче телебачення» Тітенко Інна Миколаївна Четвер 15:10 – 16:00 П’ятниця 15:10 – 16:00
5 «Вокальний» Тітенко Інна Миколаївна Понеділок 15:10 – 16:00 Четвер 15:10 – 16:00
6 «Юний правознавець» Мельничук Тетяна Андріївна Середа 15:10 – 16:00 (двічі на місяць)

2018-2019 навчальний рік

Міське свято до Дня Святого Миколая

19 грудня у РБК відбулося веселе та яскраве свято до Дня Святого Миколая. У заході брали участь учениці 5 та 6 класів, вихованці хореографічного та вокального гуртків. Курдіяш Д. порадувала всіх присутніх дзвінкою піснею, а танцювальний колектив - запальним танцем "Друзі домовичка".

Дякуємо керівникам гуртків Тітенко І.М. та Погорілецькій Н.С. та їх вихованцям за чудові виступи.

/Files/images/IMG_20181219_153947.jpg

/Files/images/IMG_20181219_154340.jpg

"Батьківська бандура"

У нашій гімназії жодне свято, конкурс художньої самодіяльності не проходить без учасників гуртка "Театральний". Гуртківці є постійними ведучими усіх свят, виконують театралізовані концертні програми. Беруть участь у гімназійних, міських, районних заходах та здобувають перемогу у різноманітних конкурсах.

Один з таких конкурсів, фестиваль-конкурс художньої творчості "Батьківська бандура", присвячений 142-й річниці з дня народження С.Ф. Черкасенка, відбувся 22 листопада.

Гуртківці показали такі результати: Отрода Д. - І місце, Фількевич О. - І місце, Лущишин В. - І місце, Гудим А. - ІІ місце, Черватюк В. - І місце, Салатенко Г. - ІІ місце, Алєксєєнко Л. - І місце. Вітаємо переможців!

У гімназії в 2018 – 2019 навчальному році працюють такі гуртки: "Вокальний", "Хореографічний", "Волейбол", "Театральний", Дитяче телебачення", "Юний правознавець"

Розклад гурткової роботи

на І семестр 2018 – 2019 н. р.

№ п / п Назва гуртка Керівник гуртка Місце та час проведення
1. «Хореографічний» Погорілецька Наталя Сергіївна Вівторок – 16.15 – 17.00 Середа - 16.15- 17.00 П'ятниця - 16.15 – 17.00
2. «Волейбол» Берест Світлана Віталіївна Понеділок - 14. 30 – 15. 00 Четвер - 14. 30 – 15.00
3. « Театральний» Гриценко Тетяна Володимирівна Понеділок;Четвер 14.30 – 15.10
4. «Дитяче телебачення» Тітенко Інна Миколаївна Четвер;П'ятниця 15.10 – 16.00
5. «Вокальний» Тітенко Інна Миколаївна Понеділок;Четвер 15.10 – 16.00
6. « Юний правознавець» Мельничук Тетяна Андріївна Середа 15.10 — 16.00 ( двічі на місяць)

У гімназії в 2017 – 2018 навчальному році працюють такі гуртки: "Вокальний", "Хореографічний", "Волейбол", "Театральний", Дитяче телебачення", "Юний правознавець"

Розклад гурткової роботи

№ п / п Назва гуртка Керівник гуртка Місце та час проведення
1. «Хореографічний» Погорілецька Наталя Сергіївна Середа 15:00 — 16:30
П’ятниця 15:30 — 16:15
2. «Волейбол» Берест Світлана Віталіївна Понеділок 14:20 — 15:05
Середа 15:15 — 16:00
3. « Театральний» Кришталь Світлана Георгіївна Понеділок, четвер 18:00 — 18:45
4. «Дитяче телебачення» Тітенко Інна Миколаївна П’ятниця 14:20 — 16:00
5. Вокальний Іонова Ія Валеріївна Середа 14:20 — 15:05
(двічі на місяць)
6. “ Юний правознавець” Мельничук Тетяна Андріївна Вівторок 14:20 — 15:40
7. "Народна творчість"Хмель Ірина ВолодимирівнаСереда 14:20 — 16:00

У гімназії в 2016 – 2017 навчальному році працюють такі гуртки: "Живе слово", "Хореографічний", "Волейбол", "Театральний", Дитяче телебачення"

Розклад гурткової роботи

№ п / п Назва гуртка Керівник гуртка Місце та час проведення
1. «Живе слово» Горват Олена Вікторівна П'ятниця 15. 10– 16. 00
2. «Хореографічний» Крячко Тетяна Ігорівна Вівторок Четвер 16. 00 – 17. 00
3. « Волейбол » Берест Світлана Віталіївна Вівторок -
15. 15 - 16.00
Середа - 15.15 – 16.00
4. « Театральний» Гриценко Тетяна Володимирівна Середа Четвер – 15.05 – 16.00
5. «Дитяче телебачення» Вертейко Ірина Вікторівна ЗОШ І – ІІІ ст.. №1 Вівторок – 16. 30 – 17.30
Субота – 12.00 – 14.00

Гурток « Живе слово» (Керівник Горват О.В.)

Гурток працює за Програмою Ляшкевич Ж, Кіриєнко Т. Лінгвістичний гурток «Живе слово». Розвиток комунікативнио-творчих умінь і навичок 5,7 кл.- Тернопіль: Мандрівець,2011(лист від 17.12.10 №14/18-Г-839)

Гурток нараховує 22 членів.

Гуртівці у цьому навчальному році прийняли участь конкурсі «Я – патріот України!». Мушаровська Анастасія здобула І місце в районі та стала учасницею обласного етапу конкурсу. Нагорна Аліна здобула І місце в районі та стала переможницею обласного етапу.

/Files/images/DSCN0637.JPG

/Files/images/на сайт11 012.jpg

/Files/images/20161119_120501.jpg

Гуртківці брали участь у VII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка ІІ етап.

Маємо такі результати: Мушаровська А. - І місце, Дядченко О. - ІІ місце, Гаркавенко В. - І місце

Гурток «Волейбол» 5-9 класи (Керівник – Берест С.В.)

Програма Д. Кудрявець,І.Афіцька, І. Маслова та інші.

Члени гуртка – 15 учнів з 5-9 класів..

На заняттях гуртка учні розвивають фізичні якості: силу, швидкість, спритність, координацію рухів.

Відбулися XVI районні спортивні ігри серед загальноосвітніх навчальних закладів з волейболу.

Команда дівчат, учасниць гуртка, в складі : Блоцької Дарини, Струц Світлани, Кушнір Катерини, Мушаровської Анастасії , Шпильової Руслани, Шміголь Олени, Момотенко Вести-Ізабели зайняли I місце.

Команда хлопців в складі : Лошакова Анатолія, Воротинцева Іллі, Каратеєва Андрія, Казенка Євгена, Сухорукова Віталія, Цьоми Олександра, Богданова Андрія, Горбачевського Віталія, Матюшина Богдана, Ляха Олега зайняли IV місце.

/Files/images/вол2.jpg

/Files/images/вол5.jpg

/Files/images/вол1.jpg


Гурток «Театральний» (керівник Гриценко Т.В.).

У 2016-2017 н.р. гурток відвідують 15 учнів.

Гурток працює за адаптованою програмою на основі програми "Театральний гурток" укладачів Іова В.Ю. та інші..

Гуртківці знайомляться з історією виникнення театру, правилами поведінки у театрі, вчаться акторській майстерності, культурі сцени та не боятися глядацького залу.

Гуртківці цього року приймали участь у гімназійних та районних культурно-масових заходах: «День вчителя», «День поважного віку», «Посвята в гімназисти», «День Святого Миколая», «Новорічний вогник».

Учасник гуртка Лущишин Василь зайняв І місце в районному фестивалі – конкурсі художньої творчості «Батьківська Бандура - 2017».

/Files/images/на сайт11 011.jpg

/Files/images/новий рік 127.jpg

/Files/images/микола 024.jpg

/Files/images/новий рік 169.jpg

Гурток «Дитяче телебачення» (керівник Вертейко І.В.)

У 2016-2017 н.р. гурток відвідують 15 учнів.

Заняття в гуртку показує, що дитяче телебачення стало ефективним засобом розвитку життєвих компетенцій його вихованців, бо надає їм допрофесійних знань та умінь зі створення телевізійних програм, забезпечує розвиток їх творчого потенціалу, формує активну життєву позицію. Суттєва особливість полягає тому, що вихованці не тільки отримують необхідні знання та вміння, але й виконують їх на практиці при створенні власних фільмів: «До Дня вчителя», до Нового Року «Сам в гімназії»

null

Гурток «Хореографічний» (керівник Крячко Т.І.)

У 2016-2017 н.р. гурток відвідують15 учнів .

Гуртківці розучують різнопланові танці – класичні, народні, сучасні. Учні приймають участь у гімназійних та районних культурно-масових заходах: «День учителя», «Посвята в гімназисти», «Новорічний вогник».

/Files/images/новий рік 034.jpg

/Files/images/новий рік 132.jpg

Гуртки за уподобаннями, бажаннями не тільки дає широкі можливості всебічного розвитку гімназистів, а і розширюють їх внутрішню культуру, а головне – здібності, таланти.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.